Til oversikt

Priser for spesialnummer

 

For anrop til nummer som ikke er vanlige norske mobil eller fasttelefonnummer, gjelder egne priser:

 

Oppstart

Minuttpris

110, 112, 113 Nødnummer

0,00

0,00

Andre 3-sifrede nummer

0,00

0,00

1412 Nødnummer for Døve

0,00

0,00

4-sifrede nummer (1881 m fl.)

17,99

24,99

5-sifrede nummer

0,00

0,00

Spesialnummer (800 / 810 /815 xx xxx)

0,00

0,00

Spesialnummer (819 / 999 xx xxx)

0,19

0,29

Spesialnummer (85x xx xxx)

0,00

0,00

TETRA (878 xx xxx)

0,19

0,39

UPT / Personlig nummer (880 xx xxx)

0,59

0,39

Videosamtaler (GSM)

0,19

0,99

 

SMS til spesialnummer prises ikke separat, men merk at det ofte er en kostnad ved å motta SMS fra et spesialnummer. Eksempel: Når du sender en SMS-stemme på en konkurranse, og får svar om at stemmen er mottatt.

Om du ringer spesialnummer fra utlandet eller ringer utenlandske spesialnummer, gjelder ofte egne priser definert av den utenlandske operatøren.

Alle priser er oppgitt inkl.mva.